تکنولوژی محصول

خدمات فن آوری ROMEX® فقط یک وعده پوچ و تو خالی نیست، بلکه درصدد ارائه حسن نیت ماست.

برنامه ریزی و اجرا

با توجه به درخواست مشتریان جهت انواع کف پوش ، محصولات با کیفیت بالا ، بیش از پیش مورد نیاز است. مشاوره و برنامه ریزی برای پوشش کف مورد نیاز، از زمان اجرای کف پوش ها تا تمیز کاری و مراقبت از کف نصب شده انجام میگردد.

از آغاز برای شرکای این مجموعه مهم بود که پایه های یک پروژه موفق را بنا کنند. در تمام مراحل کاری ضروری است که انجام پروؤه همراه با دقت بالا طراحی و اجرا شوند. پوشش های صنعتی نیاز به داشتن دانش دقیق جنس زمین ، شرایط ساختمانی و تأثیرات محیطی همچنین برنامه ریزی و رسیدگی دقیق در زمان استفاده را دارند.

مشاوره فنی

با انتخاب ROMEX® شما نه تنها پوششی با کیفیت بالا بدست خواهید آورد بلکه شریکی مطمین با تجربه ای قریب به 30 سال در کنار شما خواهد بود که همواره شایسته و مورد اطمینان میباشد.

برای ما مهم است که از همان ابتدا کار همراه و مشاور شما باشیم . به منظور موفقیت و رضایت شما ، ارایه دهنده بهترین کف پوش ها با بالاترین کیفیت هستیم و به عنوان مشاور در تمام بخشهای پروژه در کنار شما خواهیم بود.

Top